<%=lang.GetElementData("AlbumsForThisUser") %>
<%=lang.GetElementData("CloseAlbumList") %>
litligardur: Farsæll frá Litla-Garði 4.v 21.05